Spēlētāji.

Nr. p. k. Vārds Uzvārds Dz. gads Klubs O W U18 D O50 O40 W40 DM U18f U14b U14g U12b U12g U12 DL DU18 U14 A Ob